Informatiebrief Onderzoek Slim Bedje

Nieuw onderzoek vanuit de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van een slim bedje op het huil-/slaapgedrag van baby’s, stemming en competentiegevoel van moeders en de ouder-kindinteractie.

Geachte meneer of mevrouw,

 

Vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat er een onderzoek van start naar de effecten van een slim bedje op het huil-/slaapgedrag van baby’s, vermoeidheid, de stemming en het competentiegevoel van moeders. Karp (2003) heeft The Happiest Baby methode ontwikkeld, waarbij middels 5 stappen een troostreflex bij de baby getriggerd wordt: Swaddling, Side/stomach, Shushing, Swinging en Sucking. Om  de slaapkwaliteit van ouders en baby te bevorderen is er een slim bedje ontwikkeld die de troostreflex  ‘s nacht bij de baby kan triggeren. Het is een babybedje die de bewegingen en geluiden van de baby volgt en een daarop afgestemde hoeveelheid wiebelbewegingen en geluid (white noise) maakt. Bij het slapen wordt de baby ingebakerd en wordt het slimme bedje aangezet.

 

Alle baby’s huilen, maar 20% van de pasgeboren baby’s tot vier maanden huilt meer dan gemiddeld. Het vele huilen van de baby kan erg stressvol zijn voor ouders. Ouders kunnen oververmoeid raken. Daarnaast geeft het huilen ouders het gevoel dat ze niet goed genoeg voor hun baby kunnen zorgen. Het vele huilen van de baby, het chronisch slaaptekort van de ouder en het gevoel het niet goed te doen, kan negatieve stemming, somberheid en angst bij moeders veroorzaken.  Al deze gevolgen van het huilen kunnen ervoor zorgen  dat de signalen die de baby geeft niet goed ‘verstaan’ worden.

 

Met dit onderzoek willen wij graag eerst wat meer te weten komen over het huilgedrag van uw baby: Wanneer huilt uw baby en hoe lang duurt dat, was er een aanleiding voor het huilen en welk gevoel geeft het huilen u? Ook willen we wat weten over hoe u de verzorging van uw baby ervaart en vragen we naar uw slaap en hoe u zich voelt. Dit vragen we door middel van een online vragenlijst.

Als de vragenlijsten ingevuld zijn gaat u een startdagboekje bijhouden door middel van de app Baby Connect, waarin u registreert wanneer u baby slaapt, huilt, wakker is enz. Na ongeveer een week krijgt u het slimme babybedje in bruikleen en gaat u verder met het bijhouden van het dagboekje. Door middel van de dagboekjes kunnen we zien of het bedje positieve verandering teweegbrengt in het huil en slaapgedrag van de baby en of er veranderingen zijn in hoe u zich voelt. Na 3 weken komen we weer bij u langs en nemen we weer de vragenlijsten af om te kijken of er verschil is opgetreden na het gebruik van het bedje.

 

Dit onderzoek is opgezet door orthopedagoog Roos Rodenburg, GZ-psycholoog Sabine Evelein en Marije van Meegen, research master student orthopedagogiek. We willen u graag vragen om mee te doen aan het onderzoek.

 

Wanneer kunt u meedoen aan het onderzoek?

U kunt meedoen aan het onderzoek als:

      Uw baby tot 5 maanden oud is

      Uw kind gezond is

      U het huilen van uw baby als veel ervaart

      U last heeft van sombere gevoelens

      U last heeft van slaaptekort

 

Wat houdt het onderzoek voor u in (wat is de belasting bij deelname aan het onderzoek)?

Als u deelneemt vult u online een aantal vragen in over onder andere het huilen van uw baby, hoe u dit ervaart, hoe u slaapt en of u sombere gevoelens ervaart. Dit duurt ongeveer 20-30 minuten. Ook krijgt u per mail dagelijks een link toegestuurd om het startdagboekje bij te houden met behulp van de app Baby Connect of papieren dagboekjes. U houdt 3 tot 7 dagen het startdagboekje bij. Na deze periode van 3-7 dagen brengen wij het bedje bij u thuis. U krijgt het bedje 3 weken tot uw beschikking. Tijdens deze 3 weken houdt u ook een dagboekje bij. Na afloop komen wij het bedje bij u ophalen en vragen wij u nogmaals een aantal vragen online te beantwoorden. Ook krijgt u dan de mogelijkheid om The Happiest Baby methode te leren en nemen we met u door wat u kan doen om de slaap van uw baby te bevorderen als het bedje weer is opgehaald.

 

Waarom vragen wij u deel te nemen aan het onderzoek?

De babytijd kan ouders voor flinke uitdagingen stellen. Uitdagingen die er weliswaar bij horen, maar die ouders dikwijls ook best zwaar vinden. Ons doel als orthopedagogen is het om ouders zo laagdrempelig mogelijk en zo plezierig mogelijk vanuit hun eigen omgeving te kunnen helpen met deze uitdagingen. De sombere gevoelens kunnen samenhangen met gebrek aan slaap. Door het gebruik van het slimme bedje slapen baby’s beter en huilen minder, waardoor moeder beter uitgerust is. Dit zorgt voor een afname van sombere gevoelens.

We hopen met dit onderzoek meer kennis te krijgen over huilgedrag bij baby’s en hoe we dit kunnen voorkomen. We willen laten zien dat er een praktische manier is om de baby te troosten en te laten slapen, zodat ouders ook beter uitgerust zijn en minder sombere gevoelens hebben. Deze kennis kan andere orthopedagogen, kinderartsen, psychologen en andere gezondheidszorgprofessionals in hun werk met ouders en huilbaby’s weer verder helpen. Door uw deelname aan dit onderzoek kunt u bijdragen aan een beter inzicht in het verminderen en voorkomen van huilbaby’s en een sombere stemming bij moeders en daarmee aan een betere begeleiding en behandeling van ouders en hun baby’s.

 

Vertrouwelijkheid en vrijwillige deelname

De gegevens die met dit onderzoek verzameld worden, worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De onderzoeksgegevens zullen onder code worden geregistreerd. Alleen de onderzoekers weten wie bij welke code hoort. Uw medewerking aan het onderzoek is vrijwillig en kosteloos. Als u toestemming heeft gegeven om aan het onderzoek deel te nemen, kunt u op ieder moment zonder opgaaf van redenen op uw beslissing terugkomen. Uiteraard hoeft u geen toestemming te geven als u niet wilt deelnemen.

 

De resultaten van uw deelname aan dit onderzoek kunnen gebruikt worden in een wetenschappelijke publicatie, maar uw naam zal daarin niet vermeld worden. Met behulp van die wetenschappelijke publicatie kunnen we de resultaten van het onderzoek delen met artsen, psychologen, orthopedagogen en anderen die werken met ouders en hun peuters, zodat zij in de toekomst deze groep ouders en hun peuters nog beter kunnen ondersteunen en helpen. Als u dit wenst zal een samenvatting van de onderzoeksresultaten ter beschikking worden gesteld en indien gewenst, een kopie van de wetenschappelijke publicatie.

 

Het formulier Toestemmingsverklaring

De onderzoeker zal u vragen of het formulier Toestemmingsverklaring tot deelname aan het onderzoek zal willen tekenen. Indien u besluit mee te doen aan het onderzoek kunt u dit doen door het tekenen van het formulier Toestemmingsverklaring. Het is voor onderzoekers een wettelijk vereiste mensen die meedoen aan een onderzoek zo’n toestemmingsverklaring te laten tekenen. Zo is duidelijk voor alle betrokkenen -ouders, kinderen en onderzoekers- dat iedereen die mee wil doen aan het onderzoek hierover schriftelijk en mondeling is geïnformeerd en vrijwillige toestemming heeft gegeven.

 

Klachten

Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het lid van de Commissie Ethiek van de afdeling Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, mevrouw dr. Henny Bos (tel.: 020 525 1206; e-mail: H.M.W.Bos@uva.nl, adres: Nieuwe Achtergracht 127, 1018 WS Amsterdam).

 

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onderzoeksteam via thb.uva@gmail.com. Als u uw telefoonnummer vermeldt in uw mail, wordt u teruggebeld.

 

Met vriendelijke groet,

 

Roos Rodenburg & Eline Moller, orthopedagoog en universitair docent

Sabine Evelein, GZ-psycholoog

 

Marije van Meegen, research master student orthopedagogiek