Prenatale of prepartum depressie ~ Wat is het?

 

Een prepartum (voor de bevalling) depressie is hetzelfde als prenatale (voor de geboorte) depressie. De term 'prenataal' houdt in principe in dat de baby depressief is, vandaar dat de term 'prepartum' de laatste tijd meer gangbaar is.

 

Ongeveer 6% van alle zwangere vrouwen krijgt tijdens de zwangerschap te maken met een prepartum depressie. Sommigen krijgen al vrij snel na de conceptie te maken met prenatale depressieve gevoelens. Het gebeurt meestal pas later in de zwangerschap. Een prenatale depressie hoeft niet per se pas over te gaan nadat je bevallen bent. Het kan ook zeker eerder over gaan.

Je hoeft niet per se een prenatale depressie te hebben om je rot te voelen. Het is zelfs zo dat 1 op de 4 zwangeren zich ongelukkig voelt of depressieve gevoelens ervaart.

 

Het is van belang om prenatale gevoelens zo snel mogelijk aan te pakken. De gevoelens van de moeder kunnen namelijk ook effect hebben op de ontwikkeling van je baby, denk bv aan vroeggeboorte, lager geboortegewicht, mentale ontwikkelingsachterstand. Het hoeft niet, maar de kans is wel aanwezig.